Csakra zászló

Csakra zászló

A csakra zászló grafikája az egyes csakrák szanszkrit jeléből és annak transzformációiból készült mandalák.

A zászló mérete:

25 x 131 cm

Anyaga:  100% fényes poliészter, sárgaréz
A zászló alul és felül sárgaréz csővel van merevítve.
A rézcső eltávolítása után mosógépben mosható, vasalható.
Beltérre ajánlott.

A kétféle zászló grafikája kicsit eltér egymástól.
/A zászlókat más méretben is lehet rendelni előzetes egyeztetés után /
Bármelyik csakra mandalát önálló képként is meg lehet rendelni max. 50 x 50 cm-es méretben
/papírra nyomva, habkartonra, vagy műanyag lapra kasírozva, hátoldalán akasztóval/

A csakra szanszkrit szó, jelentése: „kerék”.

A keleti misztikus hagyományok szerint minden embernek 7 fő csakrája van, vagyis energiaközpontja. A csakra az óramutató járásával megegyező irányba forog, amikor a környezetből energiát vesz fel, és ellenkező irányba, ha energiát ad le. Ezek a forgásirányok minden élőlénynél, férfiaknál, nőknél, időseknél és gyermekeknél, és állatoknál azonosak. Ezek a hagyományos érzékszerveinkkel fel nem fogható energiaközpontok gondoskodnak arról, hogy életenergiánk eljuthasson testünk-lelkünk minden pontjába.
Hét nagyobb energiaközpontot különböztethetünk meg: Gyökér-, Szakrális-, Napfonat-, Szív-, Torok-, Homlok-, Korona-csakra. Helyüket a „testünkben”, egy-egy belső-elválasztású mirigyhez vagy idegfonathoz kapcsoljuk; mint a Gyökér-csakrát a mellékveséhez, az Szakrális-csakránkat az ivarmirigyekhez, Napfonatunk a hasnyálmirigyhez, Szívközpontunk a csecsemőmirigyhez, Torok-csakránk a pajzsmirigyhez, a Homlok-csakránk az agyalapi mirigyhez, míg Korona-csakránk a tomozmiriggyel áll összefüggésben.
A csakrákat a szusumná nevű, legfontosabb energiacsatorna köti össze, amely a gerincoszlop belsejében, a fej irányában felfelé halad, és a fejtetőn végződik. E hét csakra rejti magában a felébredt tudatosság, vagyis a spirituális felszabadulás elérésének titkát. Minden egyes csakra egy meghatározott energiafrekvenciával rendelkezik, és a fizikai testben található szervekkel tart kapcsolatot, amelyek a kapcsolódó csakra frekvenciáján rezegnek. Ezek a szervek elnyelik, átszűrik, mintegy finomítják ezt az energiát, majd egy adott minőségként kisugározzák azt magukból.

A CSAKRÁKRÓL BŐVEBBEN

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997

Csakrarendszer I. - A GYÖKÉR-CSAKRA

Illusztráció: Parádi Krisztina Réka©

Az első csakra és hozzárendelései
Szín: az aktív első csakra tűzpiros fényt sugároz.
Hozzárendelt természeti elem: a föld.
Érzékszervi funkciója: a szaglás.
Szimbóluma: a négyszirmú lótuszvirág.
Alapelv: a lét testi érzékelése (ellentétben a hetedik csakra szellemi érzékelésével).
Hozzárendelt testrészek: minden ami szilárd, és tömör; a gerincoszlop, a csontok, a fogak és a köröm, valamint a végbélnyílás, a vastagbél, a végbél, a prosztata, a vér és a sejtfelépítés.

Asztrológiai hozzárendelések
Kos/Mars: újrakezdés, ősi életenergiák, erő a tervek véghezviteléhez, kezdeményezés.
Bika: kapcsolat a földdel, életben maradás, birtoklás, érzéki élvezetek.
Skorpió/Plútó: tudat alatti elkötelezettség érzése, szexuális erő, változtatás és megújulás. Bak/Szaturnusz: szerkezet, szilárdság.
Az Áyurvédában a napot is, mint ősi “életadományozót”, a gyökér-csakrához rendelik.

Az első csakra feladata és működése
A gyökér-csakra köt össze mindet az anyagi világgal. A kozmikus energiákat átveszi a testi-földi síkra, mialatt a föld energiája ezen a csakrán át áramlik a “finomfizikai” energiarendszerünkbe.
Így kerülünk kapcsolatba “az anyaföld szellemével”, megismerjük elemi erejét, szeretetét és türelmét. Az élet és a túlélés alapvető szükségletei mind egyéni, mind globális szinten az első csakra hatásterű, létébe tartoznak. Az első csakra nyitottságának köszönhető a földi élet, és a fizikai lét igenlése, valamint az a képességünk, hogy harmóniában tudunk élni a föld erejével, sőt tanulunk tőle. Ezért a gyökér-csakra a föld elemeihez van hozzárendelve, színe a tűzpiros, az energia és az aktivitás, bolygónk legbelső magjának a színe.
Ez a csakra szilárd talajt ad a lábunk alá, amelyre felépíthetjük életünket, ugyanakkor gondoskodik az alkotói tevékenységünkhöz szükséges energiáról. Terveink végrehajtásához erőt, állhatatosságot kölcsönöz. Az egzisztenica felépítése, az anyagi biztonság megteremtése, a családalapítás mind-mind az első csakra hatáskörébe tartozik, ugyanúgy, mint a szexualitás, amely a testiséget és gyermeknemzést is jelenti egyben. A gyökér-csakra az életerő forrása, az élethez szükséges alapot képezi a magasabb rendű csakrák számára. Általa állunk kapcsolatban a Kundalini-energia kimeríthetetlen erőtartalékaival.
Az első csakrából ered a három főcsatorna: a szushumná, az ida és a pingala. Ahogy fizikai testünk középpontja a szív, úgy energiarendszerünk irányítója a gyökér-csakra, a kollektív tudatalatti székhelye, melynek elraktározott ismeretei megnyílnak előttünk. Ha az első csakra egyensúlyban van a hetedik csakrával, így az ember belső egyensúlya is megmarad.

Hangterápia
A zene formája: a monoton, de ritmusos zene is képes serkenteni a gyökér-csakra működését. Erre természeti népek ősi zenéje a legalkalmasabb. A zene mellett táncaik is arra irányulnak, hogy a természet és az emberek őserői között kapcsolatot hozzanak létre. A gyökér-csakra harmonizálásához felhasználhatjuk a természet hangjait is.
A magánhangzó: a gyökér-csakrához az “u” magánhangzó van hozzárendelve. A hangskálán a mély “c” helyén kell kiénekelni. Az “u” hang lefelé, a gyökereink irányába vált ki mozgást bennünk. A tudatalatti legmélyebb rétegeibe vezet el és életre kelti az első csatira ősi, földenergiáit.
Mantra: LAM

Színterápia
Az első csakrát a tiszta, fénylő vörös szín aktivizálja. A vörös szín élettel tölt el bennünket, mélységet áraszt, életerőt és bátorságot kölcsönöz nekünk. Ha a vörös szín egy kevés kékkel keveredik, ez segítséget nyújthat abban, hogy életösztöneinket szellemi erővel is átitassuk.

Az első csakrára leginkább ható jógatípusok
Hatha jóga: a tudat kibontakoztatása a test megtisztítása és ösztönzése által, különböző testgyakorlatok és testhelyzetek segítségével, amelyhez légzőgyakorlatok is kapcsolódnak.
Kundalini jóga: az úgynevezett, “kígyóerő” felélesztése, amely a gerincoszlop mentén a farból kiindulva, felfelé halad, s közben az összes többi csakrát aktivizálja. A Kundalini jóga gyakorlása különböző testi és szellemi gyakorlatok elvégzésével történik.

Csakrarendszer II. - A LÉP (SZEX)-CSAKRA

”A második központot az “Éltető-lélegzet támaszának” hívják és a hímvessző tövénél fekszik (fehér színű).

Illusztráció: Parádi Krisztina Réka©

A második csakra és hozzárendelései
Szín: narancssárga.
Hozzárendelt természeti elem: a víz.
Érzékszervi funkciója: az ízlelés.
Szimbóluma: a hatszirmú lótuszvirág.
Alapelv: a lét alkotó jellegű szaporodása.
Hozzárendelt testrészek: medence, ivarszervek, vese, hólyag: mindennemű testfolyadék, mint a vér, nyirok, emésztőnedvek, sperma.

Asztrológiai hozzárendelések:
Rák/Hold: érzelemgazdagság, érzékenység, termékenység
Mérleg/Vénusz: partnerkapcsolatok, érzékiség, művészi hajlam.
Skorpió/Plútó: érzéki vágyak, a szexuális egyesülés során az, “én” feladása, s ezáltal a személyiség megváltozása.

A második csakra feladata és működése
A második csakra az ősi, soha ki nem haló érzelmek, a szexuális energiák és az alkotó erők központja. Természeti eleme a víz, amelyből minden élőlény származik, és ami az asztrológiában az érzelmek területének felel meg. A víz megtermékenyítő erővel bír és a teremtésben újabb és újabb életet hoz létre. A szakrális-csakrán át lépünk kapcsolatba a természet egészét átszövő megtermékenyítő és a befogadó energiákkal. Úgy érezzük, az állandó teremtőfolyamatok részévé váltunk, ami bennünk érzéseket ébreszt és alkotótevékenységre ösztönöz.
A szakrális-csakrát gyakran az Isten női megnyilvánulási formájának, a Saktinak székhelyeként tartják számon, amely mint alkotóerő jelenik meg. Működési területe férfiaknál az ivarszervekre korlátozódik, amelyek az új élet teremtéséhez szükséges impulzusokat hordozzák magukban. A nőknél a szakrális-csakra az a terület, amely a teremtő impulzusokat befogadja és az új élet, a növekvő kis lény számára biztosítja mindazt, ami védi, és táplálja azt. A víz mint természeti elem tisztít is. Felold és eltávolít mindent, ami a szabad folyását gátolja.
A test szintjén ez a vesék és a hólyag méregtelenítő, kiválasztó tevékenységében jelenik meg. A lélek szintjén pedig a megtisztulás egyik formája az, amikor megszabadulunk érzéseinktől, melyek eddig gátoltak minket abban, hogy életünket újrakezdjük. Az emberekhez való viszonyunkat - főként a másik nemmel való kapcsolatunkat - nagymértékben a második csakra működése befolyásolja. Az erotika művészetének sokarcú játéka szintén a második csakra hatóterébe tartozik, csakúgy, mint az önzés megszüntetése, vagy a szexuális egyesülés során érzett egység kialakulása is.

Hangterápia
A zene formája: a második csakra aktivizálásához segítséget nyújt mindenfajta pergő zene, amely életörömöt sugároz magából. Ide tartoznak még a pergő ritmusú néptáncok és a párostáncok is, valamint minden olyan zene, amely érzelmeinket megmozdítja. A szakrális-csakra megnyugtatására és harmonizálására a madarak éneke, a természetes víz csobogása, de egy szobaszökőkút halk duruzsolása is pozitívan hat.
Magánhangzó: a szakrális-csakrát a zárt “o” hang aktivizálja. A hangskálán a “d” hangon kell kiénekelni. A zárt “o” hang körkörös mozgást vált ki bennünk, amely az “u” hanghoz áll közel, érzéseink legmélyebb rétegeit ébreszti fel, s zárt egységet alakít ki bennünk, amelyben jin és jang, a női és a férfi energiák harmonikus játékában egyesülnek. Beszélt nyelvünkben az ,”oh” felkiáltás az, amely ezt a folyamatot a leginkább kifejezi. Az “o” hang felszínre hozza bennünk azt a képességet, hogy a teremtés dolgaira rácsodálkozunk.
Mantra: VAM

Színterápia
A második csakrát a világos narancssárga szín aktivizálja. A narancssárga szín élénk, megújult energiát sugároz, s megszabadít minket betokosodott érzelmeinktől. Segíti az önbecsülés kifejlesztését, és örömöt hoz az érzéki élvezetekbe. Az új ájurvédában azt mondják, hogy a narancssárga a víz belső színe.

A második csakrára leginkább ható jógatípus
Tantra jóga: a tantra jógában a természet úgy jelenik meg, mint a női és a férfi erők, a Sakti és a Siva játéka, amely egy soha meg nem szűnő termékenységi táncban létrehozza a valós világot.
Ha érzékszerveinket megnyitjuk a külvilág felé, és pozitívan viszonyulunk az élethez, gazdagabbá tesszük és finomítjuk szexuális élményeinket, akkor a tantra jógában egyesülhetünk a szexualitás kozmikus értelemben vett élményével.

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997

Csakrarendszer III. - A KÖLDÖK-CSAKRA (SOLAR PLEXUS)

A harmadik központ az Ékszer-város (Manipúra) a köldök területén helyezkedik el.

Illusztráció: Parádi Krisztina Réka©

A harmadik csakra és hozzárendelései
Szín: sárga, egészen az aranysárga árnyalatig.
Hozzárendelt természeti elem: a tűz.
Érzékszervi funkciója: a látás.
Szimbóluma: a tízszirmú lótuszvirág.
Alapelv: a lét kialakulása.
Hozzárendelt testrészek: derék, a hasüreg, az emésztési rendszer, a gyomor, a máj, a lép, az epehólyag, a vegetatív idegrendszer.

Asztrológiai hozzárendelések:
Oroszlán/Nap: melegség, erő, teljesség, elismerés utáni vágy, hatalom és társadalmi státusz. Nyilas/Jupiter: az élettapasztalatok igenlése, növekedés és terjeszkedés, összegzés, ész, az egész megértése.
Szűz/Merkúr: osztályozás, elemzés, megfelelés, önzetlen szolgálat.
Mars: energia, aktivitás, cselekvőképesség, a személyiség megvalósítása.

A harmadik csakra feladata és működése
A szakirodalomban a harmadik csakra többféle elnevezés alatt szerepel. Különböző felfogások léteznek arra vonatkozólag is, hogy hol található. Valójában egy fő- és több mellékcsakráról van szó, amelyek működései azonban annyira fedik egymást, hogy nyugodtan beszélhetünk egy főcsakráról. Ez a magyarázata annak, hogy a harmadik csakra összetettebb feladatot lát el. Természeti elemként a tűz van hozzárendelve, amely fényt, energiát és aktivitást jelent, szellemi síkon pedig megvilágosodást. A solar-plexus számunkra a Nap, az erőközpont.
Rajta keresztül jut el hozzánk a Napból áradó energia, amely többek között táplálja éteri testünket, s ezáltal fizikai testünknek is életerőt kölcsönöz. Harmadik csakránkon át aktív kapcsolatba kerülünk a világ dolgaival és embertársainkkal, és érzelmi energiákat sugárzunk ki a külvilág felé. Ez az energiaközpont befolyásolja az emberi kapcsolatainkat, a mások iránt érzett szimpátiánkat vagy ellenszenvünket, s azt a képességünket, hogy tartós érzelmi viszonyba kerüljünk velük. Az átlagemberek esetében a harmadik csakra az egyéniség központja is, az a hely, ahol a társadalmi öntudat található, amely azért felelős, hogy mindenáron meg akarunk felelni a társadalmi elvárásoknak, aminek oka gyakran a hatalomvágyban keresendő.
A harmadik csakra egyik fontos feladata abban áll, hogy az alsóbb csakrák vágyait, törekvéseit kifejezésre juttassa, ezek kreatív energiáit tudatosan irányítsa, illetve felhasználja, valamint a magasabb csakrák szellemi gazdagságát eljuttassa az anyagi világba, a célból, hogy az élet minden síkján a legtökéletesebb legyen a beteljesülés. A harmadik csakra közvetlen kapcsolatban áll az asztráltesttel, amelyet a vágyak és a kívánságok testének is neveznek, s amely érzelmeink hordozója. Az alsó csakrák életösztönei, vágyai, érzései itt kelnek osztályozásra, itt dolgozzuk fel őket. Ekkor átalakulnak magasabb energiákká, mielőtt a felsőbb csakrák energiáival együtt életünk tudatos alakításában vennének részt. A testünk szintjén ezt a feladatot a máj végzi el. Az emésztőrendszerrel együttműködve mintegy elemzi a felvett táplálékot, elválasztja az emészthető anyagokat az emészthetetlentől, az utóbbiakat beépíti a szervezetbe, megfelelően átalakítva ezeket.
Ha az érzéseinket, a vágyainkat és az élettapasztalatainkat helyesen dolgozzuk fel, a harmadik csakra ellazul és megnyílik. Egyre több fény áramlik belénk, életünk és világunk egyre világosabbá válik. Hangulatunk általában nagymértékben függ attól, hogy mennyi fényt engedünk magunkba áramolni. Ha a harmadik csakránk nyitott, boldognak, feltöltődöttnek érezzük magunkat. Ellenkező esetben, ha a harmadik csakra működésében zavar vagy zárlat van, kedvetlenek, kiegyensúlyozatlanok vagyunk. Ezeket az érzéseket kivetítjük a külvilág felé, s ezáltal egész életünk fényben, illetve sötétségben zajlik. A fény mennyisége határozza meg tisztánlátásunk fokát és minőségét is. A szellemi megértés sárga színe az érzelmek egyre tökéletesebb beépülése során a tökéletesség és a tudás arany fényévé alakul át.
A solar-plexuson keresztül közvetlenül fogjuk fel embertársaink rezgéshullámait és ezen hullámok minőségéhez igazodva válaszolunk rájuk. Ha negatív hullámokkal találjuk magunkat szemben, gyakran fenyegető veszélyt érzünk. Ezt arról ismerhetjük fel, hogy a harmadik csakránk önkéntelenül ösztönösen összehúzódik. Átmenetileg védekező mechanizmus alakul ki bennünk, amelyre nem lesz többé szükségünk akkor, amikor a fény már oly erőssé válik bennünk, hogy kisugárzása védőburokként veszi körbe testünket.

Hangterápia
A zene formája: a harmadik csakrát a tüzes ritmusok aktivizálják. A zenekari muzsika harmonikus összjátéka nagyon alkalmas a napfonat egyensúlyba hozására. Túlzott működés esetén bármely ellazító és megnyugtató zenét ajánlatos hallgatni.
Magánhangzó: a köldök-csakrához a nyílt “o” van hozzárendelve. A hangskálán az “e” hangon kell kiénekelni. A nyílt “o” (akárcsak a nyílt “u”) is körkörös mozgást vált ki bennünk, amely, mivel nyílt hang, kifelé irányul. A személyiség külső felépítését segíti, a belső egységből kiindulva. A nyílt “o” a szív-csakra “a” hangjához áll közel. Gazdagságot, örömet, kiteljesedést fejez ki.
Mantra: RAM

Színterápia
A napsugár fényére emlékeztető tiszta sárga szín aktivizálja és erősíti a harmadik csakra működését. A sárga szín élénkíti az idegműködést, serkenti a gondolkodást és segít a kapcsolatteremtésben. Segít leküzdeni a belső fáradtságot, boldogsággal és lelkesedéssel tölti el az embert. Ha passzívnak, levertnek érezzük magunkat, a tiszta sárga szín életet lehelhet belénk. Ezenkívül segíti a fizikai és a “lelki” problémák feldolgozását. A napsárga színárnyalat nyugtatóan hat lelki bajok vagy zavarok esetén. Serkenti a szellemi aktivitást és felszínre hozza a belső bölcsességet, nemcsak azt, amelyre tapasztalat útján tettünk szert.

A harmadik csakrára leginkább ható jógatípus
Karma jóga: a karma-jógában az önzetlenség kifejlesztése a cél, ami azt jelenti, hogy ne gondoljunk a cselekedeteink eredményére. Ily módon a karma jógát gyakorló megnyílik az isteni akarat előtt és cselekedeteit a fejlődés természetes erőinek rendeli alá, amelyek visszatükrözik Isten akaratát a teremtésben.

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997

Csakrarendszer IV. - A SZÍV-CSAKRA

A negyedik Lótusz a szívben van: a hang (Anáhata) centrumának hívják.

Illusztráció: Parádi Krisztina Réka©

A negyedik csakra és hozzárendelései
Szín: főképpen zöld, néha a rózsaszín és a sárga.
Hozzárendelt természeti elem: a levegő.
Érzékszervi funkciója: a tapintás.
Szimbóluma: a tizenkét szirmú lótuszvirág
Alapelv: az odaadás.
Hozzárendelt testrészek: a szív, a gerinc nyak és derék közötti része, a mellkas és a mellüreg, a tüdő alsó tájéka, a vér és a vérkeringési rendszer, a bőr.

Asztrológiai hozzárendelések:
Oroszlán/Nap: melegség, szívélyesség, nagyvonalúság.
Mérleg/Vénusz: kapcsolat, szeretet, törekvés a harmóniára, eggyé válás a másik emberrel, azaz az Én és a Te egybeolvadása.
Szaturnusz: az önző ego legyőzése mint egyetlen lehetőség az önzetlen szerelem megéléséhez.

A negyedik csakra feladata és működése
A szív-csakra a csakrarendszer középpontját képezi. Itt találkozik a három alsó fizikai-érzelmi központ, a három felső szellemi-spirituális központtal. Szimbóluma a hatszög, amely világosan ábrázolja, miként érnek egymásba a három alsó és a három felső csakra energiái. A negyedik csakra a levegőnek, mint természeti elemnek, illetve a tapintásnak, mint érzékszervi funkciónak van alárendelve. Ez a szív mozgékonyságát a valamely irányba tartó mozgást, a kapcsolatteremtést, a megérinthetőséget és a dolgok megérintését jelenti. A negyedik csakrán keresztül jut kifejezésre az a képességünk, hogy átérezzük a lényünket, egyetértünk önmagunkkal, együttérzünk és egy hullámhosszra kerülünk másokkal. Ezen a központon keresztül fogjuk fel a természet szépségét, valamint a zene, a képzőművészet és a költészet sugallta harmóniát. A képek, a szavak és a hangok itt alakulnak át érzésekké.
A szív-csakra feladata a szeretet vezette egyesülés elősegítése. Vágyunk a bensőséges kapcsolatokra, az intim együttlétre, a harmóniára és a szeretetre a szív-csakrán át fejeződik ki, még akkor is, ha ezt az érzést bánatként, fájdalomként, a szakítástól való félelemként vagy szerelmi csalódásként éljük meg. Tökéletesen nyitott állapotában a szív-csakra az igazi, önzetlen szerelem központja, az olyan szerelemé,amely saját akaratából jött létre, s amelyet az ember nem akar és nem is tud elveszíteni. Összekapcsolódva a felsőbb csakrákkal ez a szerelem úgynevezett Bhaktivá, azaz isteni szeretetté alakul át. Általa felismerjük Isten jelenlétét az egész teremtésben, s eggyé válunk az univerzum belső lényegével, a teremtés legbelső magjával. A legfontosabb követelmény, hogy a szív elérje célját; mert így igent mondunk saját magunknak,embertársainknak és az egész életnek.
A harmadik csakra segítségével megtudtuk és elfogadtuk, hogy minden vágyunknak, érzelmünknek és élettapasztalatunknak mélyen gyökeredző értelme, jelentése van, amelyet ha megfejtünk, visszakerülünk a mindent átfogó “Rendbe”. Ugyanúgy a negyedik csakrában is megtalálható a szív tapasztalataiból származó alapfeltétel, mely szerint minden érzésünk, megnyilvánulásunk eredetileg a szeretet, az élettel való egyesülés utáni vágyunkból ered, melynek végső kifejeződése a szeretet. Minden egyes tagadás-szakítást és negatív érzéseket von maga után. A pozitív szeretetteljes igenlés ezzel szemben olyan energiahullámokat vált ki, amelyekben a negatív megnyilvánulások és érzések nem tudnak megmaradni, s ezért feloldódnak. Talán az Olvasó is átélte már egyszer, hogy képes volt semlegesíteni a bánat, a düh, vagy a kételkedés erőteljes érzését, azáltal, hogy ezeket az érzéseit a szeretetteljes, páratlan és osztatlan figyelmességgel cserélte föl. Ha nem, hát próbálja ki egyszer!
Ha fájdalmaink vannak, vagy valamilyen betegségben szenvedünk, próbáljunk meg szeretettel viseltetni a megbetegedett szervünk vagy testrészünk iránt. Ezzel nagymértékben segíthetjük a gyógyulást.
A szív-csakra ismeretével a gyógyítás és az átalakulás lehetősége nyílik meg előttünk, mind önmagunk, mind mások számára. Ha szeretjük önmagunkat és tiszta szívből elfogadjuk az életünket, képesek leszünk a gyógyulásra és a dolgok megváltoztatására. Ugyanakkor mindez alapvető feltétele a mások iránt érzett feltétel nélküli szeretetnek, az együttérzésnek, a megértésnek és az igaz barátságnak is. A szív-csakra olyan energiaközpont, amelynek ereje különösen messzire kisugárzik. A nyitott szív-csakra spontán módon képes gyógyítani, és megváltoztatni másokat is. (A tudatos gyógyító tevékenység során a homlok-csakrát is bevonják a gyógyításba.)
A szív-csakra kisugárzása zöld, rózsaszín és néha aranyszínű. A zöld a gyógyítás, a harmónia és az együttérzés színe. Ha valakinek a szív-csakra aurájában kivehető a tiszta, világoszöld szín, az egy jelzés, amely azt sugallja, hogy az illető gyógyító képességgel rendelkezik. Az aranyszínű, áttetsző rózsaszín aura olyan emberre utal, aki tiszta, odaadó szeretetben él az istenséggel.
A szív-csakrát gyakran a “lélek kapujának” is nevezik, mivel a mély és intenzív szeretetnek a központja. Ezenkívül ennek az energiaközpontnak a segítségével kapcsolatba léphetünk lelkünk univerzális részével, s magunkba engedhetjük az isteni szikrát. A szív-csakra nagy szerepet játszik az érzékelés, a tapasztalás fejlesztésében is, amelyet a homlok-csakra, az úgynevezett “harmadik szem” nyitottsága segít elő, mert csak az odaadással válhatunk érzékennyé a teremtés kifinomult területei iránt. Ez azt jelenti, hogy a szív-csakra fejlődésével egyidejűleg a homlok-csakra magasabbrendű képességei is felszínre kerülnek. Ez a magyarázata annak, hogy mind Keleten, mind Nyugaton számos spirituális tudományág foglalkozik a szív-csakra témájával.

Hangterápia
A zene formája: mindenfajta klasszikus, meditációs és keleti vagy nyugati hagyományokon alapuló szakrális zenének felemelő hatása van. Segíti, hogy szívünk táncba fogjon az élet teremtményeivel, feléleszti bennünk a szeretet erejét, és élénkítő, harmonizáló hatással van ránk. Ugyanígy hatnak a szakrális vagy meditatív táncok, amelyekben a mozdulatok valós formát adnak a teremtés örömének és harmóniájának.
Magánhangzó: a szív-csakrához az “á” hang van hozzárendelve. A hangskálán az “F” hangon kell kiénekelni. Az “á” hang a szív közvetlen szimbóluma. mint ahogy ez az “Á!” felkiáltásban is megjelenik. Az emberi hangok közül ez a legnyitottabb és a legtökéletesebben képes kifejezni a teljesség érzését. Az “á ‘ hangban benne van a szeretet bárminemű megnyilvánulásának teljes elfogadása. Ezt a hangot hallatják legtöbbször a kisbabák, hiszen ők még nem tudnak jó és rossz között különbséget tenni, amikor élményeiket “magyarázzák”.

Színterápia
Zöld: Földünk erdeinek, mezőinek a színe harmóniát és együttérzést sugall, békítően hat ránk, szeretettel és békességgel tölt el bennünket. Regenerálja a testünket, a lelkünket és a szellemünket, új energiát ad nekünk.
Rózsaszín: a rózsaszín lágy, gyengéd rezgéshullámai feloldják a szívünkben kialakult görcsöket. Előhívják a szeretetet és a barátság érzését, és újból életre keltik a bennünk szunnyadó gyermeki kreativitást, aminek következtében segítenek minket alkotó tevékenységünkben is.

A negyedik csakrára leginkább ható jógatípus
Bhakti-jóga: a Bhakti-jóga gyakorlásával a szereteten át eljuthatunk az Istenhez. A Bhakti-jógát gyakorló érzései elmélyülnek és megerősödnek, ő maga pedig közelebb kerül az istenséghez. Mindent az Istenre vezet vissza, mindenben Őt látja, s még a szeretetben is feléje közelít.

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997

Csakrarendszer V. - A TOROK-CSAKRA

Az ötödik lótusz a torokban van.

Illusztráció: Parádi Krisztina Réka©

Az ötödik csakra és hozzárendelései
Szín: világoskék, ezüstöskék és zöldeskék.
Hozzárendelt természeti elem: az éter.
Érzékszervi funkciója: a hallás.
Szimbóluma: a tizenhat szirmú lótuszvirág
Alapelv: a lét együtthangzása.
Hozzárendelt testrészek: a nyak, a tarkó, az állkapocs területe, a fülek, a hangképző szervek, a légcső, a hörgők, a tüdő felső tájéka, a nyelőcső, a karok.

Asztrológiai hozzárendelések:
Ikrek/Merkúr: kommunikáció, ismeret- és tapasztalatcsere
Mars: aktív önkifejezés.
Bika/Vénusz: tér és formaérzékelés.
Vízöntő/Uránusz: isteni inspiráció, magasrendű tudás és ismeretek közlése, függetlenség.

Az ötödik csakra feladata és működése
A torok-csakrában található az emberi kifejezőképesség, a kommunikáció és az inspiráció központja. Ez a csakra összeköttetésben áll egy kisebb mellékcsakrával, amely a tarkóban helyezkedik el és hátrafelé nyílik. Ezt a két független csakrát gyakran egy csakraként említik. Működésüket tekintve a tarkó-csakra és a torok-csakra oly szoros összeköttetésben állnak egymással, hogy egy csakrának tekinthetjük őket.
Az ötödik csakra fontos kapcsolatot tart fenn az alsóbb csakrák és a fej-csakrák között. Hídként szerepel a gondolataink és az érzéseink között, impulzusaink és a rájuk adott válaszok között, ezenkívül egyidejűleg a külvilág felé közvetíti az összes csakra tartalmát. A torok-csakrán keresztül fejezzük ki mindazt, ami bennünk van: vidámságunkat és szomorúságunkat, a szerelem, a boldogság, a félelem és a harag érzését, valamint gondolatainkat, meglátásainkat és belső világunk tapasztalatait.
A torok-csakrához hozzárendelt természeti elem az éter. A jógatanokban az éter mint alapvető anyag szerepel, amelyből a sűrítés folyamatával létrejöttek az alsó csakrák elemei - a föld, a víz, a tűz és a levegő. De az éter a hangok, a kiejtett szavak, s ugyanakkor az alkotást segítő szavak hordozója is, azaz az információk szállítója a lét minden szintjén. Belső életünk a kiejtett szavakon, a gesztusainkon, a mimikánkon keresztül vetül ki a külvilágra, de ugyanúgy a többi kreatív kifejezésformák által is, mint például a zene, a tánc, a képző- és iparművészet. A szakrális-csakrában meglévő kreativitás a torok-csakrában lép kapcsolatba a többi csakra energiáival, s az éter formáló ereje meghatározott alakot kölcsönöz neki, amelyben azután a külvilágban is megjelenik.
Azonban mindig csak azokat az érzéseket és gondolatokat tudjuk kifejezni, amelyek ténylegesen megtalálhatók bennünk. Így az ötödik csakra alakítja ki bennünk az önmagunkon való elmélkedés képességét. Ám ahhoz, hogy gondolkodni tudjunk, bizonyos belső távolságra van szükségünk. A torok-csakra fejlődésével mentáltestünk egyre öntudatosabbá válik, és képesek leszünk elválasztani a mentáltest működését az érzelmi test, az étertest és a fizikai test működésétől. Ez azt jelenti, hogy ha a gondolatainkat többé nem befolyásolják az érzelmeink és a fizikai tapasztalásaink, lehetővé válik az objektív megismerés. Az étert ákásának is nevezik, és olyan tér, amelyben a sűrű elemek kifejtik hatásukat. A legmélyebb ismeretekre akkor teszünk szert, amikor megnyílunk a végtelen tér előtt, amely olyan, akár a széles égbolt, s melynek világoskék színe megegyezik a torok-csakra színével - amikor lecsillapodunk és csendesen szétáramlunk a külső és belső térben. Az ötödik csakra érzékszervi funkciója a hallás.
Ezen a csakrán keresztül halljuk meg a teremtett világ rejtett hangjait, és a saját, igazi belső hangunkat is. Általa lépünk kapcsolatba a bennünk lakozó lélekkel, fogjuk fel sugallatát és megingathatatlan bizalmat fejlesztünk ki a magasabb rendű belső vezetőnk iránt. Életünk igazi feladata, a dharma is világossá válik számunkra. Megértjük, hogy belső világunk és az élet “finomfizikai” síkja ugyanolyan valóságos, mint a külső világ. Képesek leszünk felfogni és továbbadni a “finomfizikai’ síkról és a valóság magasabb dimenzióiból érkező információkat. Ez az isteni sugallat önkifejezésünk fontos elemévé válik. Tehát az ötödik csakrában minden síkon megjelenik a tökéletesség egyéni kifejeződése.

Hangterápia
A zene formája: a félhangokban gazdag zene és ének, valamint a szakrális és meditatív táncok rendkívül élénkítően hatnak a nyak-csakránkira. Az ötödik csakra harmonizálásához és ellazításához a legalkalmasabb a visszhang-effektusokkal gazdagított nyugtató New Age-zene. Megkönnyebbülést hoz és megnyitja a belső hallásunkat.
Magánhangzó: a torok-csakrát az “é” hang élénkíti. A hangskálán a “g” hang helyén kell kiénekelni. Ha az “á” hangtól lassan haladunk az “i” hang felé, egy idő után elérkezünk az “é” hanghoz. Ahogyan a torok összekötő csatornát képez a fej és a test között, úgy a torokcsakra “é” hangja összeköti egymással az “á” és az “i” hangot, és e két hang erőit kivezeti a külvilágba. Az “é” hang kiéneklésekor megfigyelhetjük, hogy ehhez mekkora erőre van szükség. Az “é” hang élénkíti az ötödik csakránkban a “kifejezés” erejét.
Mantra: HAM

Színterápia
A torok-csakrának a világos, tiszta kék a színe. Ez a szín nyugalmat áraszt és megnyitja lelkünket a spirituális sugallatok előtt.

Az ötödik csakrára leginkább ható jógatípus
Mantra jóga: a mantrák meditációs szótagok, amelyeknek speciális hangzásformái visszatükrözik az istenség bizonyos megnyilvánulásait. A mantra jógában halkan, folyamatosan, megszakítás nélkül ismételgetik vagy versszerűen szavalják, esetleg éneklik ezeket a szótagokat. Ennek során a mantrák vibrálása teljesen átformálja a jógázó személy gondolatait és érzéseit: a kozmikus isteni erő szintjére emeli azokat.

Ez alól kivételt képez a transzcendentális meditáció (TM). Ennek során olyan technikát alkalmazunk, amelynek segítségével a mantra tudatunk kifinomultabb tartományára hat. S amikor átlépjük tudatunk legkifinomultabb szintjét is, megtapasztaljuk a tiszta lét élményeit. Ez a folyamat a meditáció során többször is megismétlődik.

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997

Csakrarendszer VI. - A HARMADIK SZEM CSAKRA

A szemöldökök között van, két szirmán a h és ks betűkkel a parancs lótusza, vagy centruma, fehér színű.

Illusztráció: Parádi Krisztina Réka©

A hatodik csakra és hozzárendelései
Szín: indigókék, de lehet sárga és ibolyakék is.
Érzékszervi funkciója: minden érzékelés, beleértve a természetfölötti érzékelést is.
Szimbóluma: kilencvenhat szirmú lótuszvirág (kétszer negyvennyolc szirom).
Alapelv: a lét megismerése.
Hozzárendelt testrészek:
arc, szem, fül, orr, melléküregek, kisagy, központi idegrendszer.

Asztrológiai hozzárendelések:
Merkúr: intellektuális ismeretek, racionális gondolkodás.
Nyilas/Jupiter: a teljességet felölelő gondolkodás, belső összefüggések ismerete.
Vízöntő/Uránusz: isteni sugallatú gondolkodás, magas szintű meglátások, hirtelen megvilágosodás.
Halak/Neptunusz: képzelőerő, intuíció, az odaadás mellett a belső igazságok birtoklása.

A hatodik csakra feladata és működése
A hatodik csakra segítségével a létet tudatosan érzékeljük. A homlok-csakra a felsőbbrendű szellemi erők, az intellektus, a tisztánlátás, az emlékezőtehetség és az akarat székhelye, a test szintjén pedig a központi idegrendszer irányító centruma. Színe a világos indigókék, de néha sárga és ibolyakék árnyalatban is megjelenik. Ezek a színek a tudat különböző tartományaira gyakorolt hatását mutatják. A racionális vagy intellektuális gondolkodásra a sárga szín jellemző, a tiszta sötétkék az intuícióra és a teljesség megismerésének folyamatára utal.
A természetfeletti ismeretek birtoklására az ibolyakék színárnyalat vall. Bármi, amit életünkben megvalósítunk, a gondolataink és meglátásaink irányítása alatt áll, s a tudat alatti emóciók, illetve a valóságról alkotott képünk táplálja. A harmadik szem által részesei lehetünk a képzelőerő megjelenítő folyamatának. A teremtett világban található valamennyi ismeret láthatatlan formában megjelenik a tökéletes létben. akár a mag, amely magában hordozza a növényről az összes információt.
A kvantumfizikában ezt a területet “egységes mezőnek” nevezik, ami az anyag legkisebb megnyilvánulási tartománya. A teremtés folyamata akkor kezdődik, amikor a csendben szunnyadó lét tudomást szerez saját létezéséről. Ekkor jön létre az első alany-tárgy kapcsolat, s ezáltal az első dualitás. A formátlan lét magába fogadja az első megjelenő rezgéstartományt.
Ezen ősrezgés alapján, további felismerési folyamatok során újabb, differenciáltabb rezgéstartományok jönnek létre. Bennünk, emberekben megtalálható a teremtés minden síkja, kezdve a tiszta léttől, egészen a sűrű anyagig, mely síkok a csakrák különböző rezgéstartományaiban jutnak kifejeződésre. Így zajlik le bennünk és általunk a megjelenítés, azaz manifesztáció folyamata. Mivel a harmadik szem irányítja a tudatosodás folyamatát, ezért itt található a megjelenítés, valamint a megtestesítés és az anyagtalanná válás, azaz átszellemülés képessége. Új realitásokat hozhatunk létre és régi realitásokat oldhatunk fel a fizikai síkon.
Általában ez a folyamat automatikusan, tudatos közreműködés nélkül zajlik le. A legtöbb, életünket meghatározó gondolatot a fel nem oldott érzelmi mintáink irányítják és saját, valamint idegen előítéletek programozzák. Ezért van az, hogy szellemünk nem önálló “mesterként” alkot, hanem érzelmeinkkel telített gondolataink szolgálójaként működik, amelyeken csak részben tudunk uralkodni. De azért ezek a gondolatok megvalósulnak az életünkben, mert minden, amit a külvilágból felfogunk, illetve átélünk, nem más, mint szubjektív realitásunk megjelenése.
Tudatunk fejlesztésével és a harmadik szem fokozatos megnyitásával ezt a folyamatot egyre tudatosabban irányíthatjuk. Képzelőerőnk a gondolatok és a vágyak beteljesítésére használja fel az energiákat. A nyitott szív-csakrával együttműködve akár gyógyító energiákat is kibocsáthatunk magunkból, valamint távgyógyítást is végezhetünk. Egyidejűleg szabad bejárást élvezhetünk a teremtés összes, a fizikai realitás mögött található tartományába. Ezek az ismeretek intuíció formájában jutnak el hozzánk, a tisztánlátáson és az érzékfeletti észlelésen keresztül. Azt, amit eddig csak sejtettünk, most már tökéletesen megértjük.

Hangterápia
A zene formája: minden hang, amely nyugtatja és megnyitja lelkünket, valamint előhívja bennünk a kozmikus tér képeit vagy érzeteit, alkalmas a homlok-csakra harmonizálására és élénkítésére. Leginkább a New Age zenét javasoljuk, de néhány keleti és nyugati klasszikus zene, főként Bach művei is ugyanezt a hatást fejtik ki.
Magánhangzó: a homlok-csakrát az “í’ hang aktivizálja. A hangskálán az “A” hangon kell kiénekelni. az “í” hang egy felfelé irányuló mozgást vált ki bennünk és azt az inspirációs erőt juttatja kifejezésre, amely újabb és újabb ismeretek felé visz bennünket.
Mantra: KSHAM

Színterápia
Az áttetsző indigókék megnyitja és tisztítja a hatodik csakrát. Belső nyugalmat, tisztaságot és mélységet kölcsönöz a léleknek. Így tehát fejleszti és pozitív irányba tereli a gondolkodást, amivel a tapasztalás kifinomultabb rétegei felé nyitja meg számára a kaput.

A hatodik csakrára leginkább ható jógatípusok
Jnana jóga: a Jnana jóga a megismerés útja, amely a megvalósítható és a megvalósíthatatlan, az örök és a mulandó közötti szellemi különbségek fejlődésére épül. A Jnana-jógát gyakorló felismeri, hogy csak egyetlen megváltozhatatlan és örök igazság létezik, s ez az Isten. A meditáció során, a tisztánlátás erejével egyedül csak a tulajdonságok nélküli abszolútra, Isten meg nem nyilvánult aspektusára koncentrál, míg végül szelleme egyesül vele.

Jantra jóga: a jantra olyan geometriai formák képi ábrázolása, amelyek az isteni létet és erőt és azok megnyilvánulási formáit szimbolizálják. Segítőeszközként szolgálnak a vizualizáláshoz. A meditációt folytató személy belemélyed az istenség tulajdonságainak ábrázolásába és belső látásával megjeleníti azokat.

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997

Csakrarendszer VII. - A KORONA CSAKRA

A szájpadlás tövénél a parancs centruma felett van az ezerszirmú lótusz. Itt a Brahmarandhra tövénél végződik a finom test központi idege, a Szusumná.

Illusztráció: Parádi Krisztina Réka©

A hetedik csakra és hozzárendelései
Szín: ibolyakék, de fehér és aranyszínű is lehet.
Szimbóluma: ezerszirmú lótuszvirág.
Alapelv: a tiszta lét.
Hozzárendelt testrész: a nagyagy.

Asztrológiai hozzárendelések
Bak/Szaturnusz: belső látás, a fontos dolgokra való koncentrálás, az anyag isteni fénnyel való átitatása.
Halak/Neptunusz: a korlátok feloldása, odaadás, eggyé válás.

A hetedik csakra feladata és működése
A korona-csakra az emberben a legfelsőbb rendű tökéletesség székhelye. A hagyományos írásokban a fej felett lebegve ábrázolják. A szivárvány minden színében megjelenhet, de az uralkodó színe mégis az ibolyakék. A külső csakralevelek kilencszázhatvan sziromból állnak. Belül két virág található tizenkét szirommal, amelyek fehér, aranyfénnyel átitatott színben ragyognak. Mint ahogy a színskála minden színe a fehérben egyesül, úgy egyesülnek az alsóbb csakrák energiái a legfelső csakrában. A korona-csakra jelenti az összes csakra energiáinak forrását és kiindulópontját. A hetedik csakrán keresztül állunk összeköttetésben a tulajdonság nélküli és alakot nem öltött isteni lénnyel, ugyanakkor ez a csakra láthatatlanul magában hordozza az összes létező formát és tulajdonságot.
Ez a hely az igazi otthonunk. Innen indul nagy utazásunk az életbe, és fejlődésünk végén ugyanerre a helyre érkezünk vissza. Itt élünk, és itt éljük meg önmagunkban Istent, itt egyesülünk az isteni eredettel, amelytől származunk. Saját energiamezőnk beleolvad az univerzális energiamezőbe. A fejtető-csakrán át sikerül tökéletesen megértenünk azt, amit korábban értelmileg, majd később intuitív módon fogtunk fel. A korona-csakra segítségével szerzett ismeretek szintje jóval meghaladja a “harmadik szem” által szerzett ismeretek szintjét, mivel az érzékelés tárgyától már nem vagyunk elszakítva. A teremtés különböző megnyilvánulási formáit éljük át, amelyek közé például a testünk is tartozik, mint az isteni tudat alkotása, amely isteni tudattal egyek vagyunk.
A legfelsőbb rendű csakránk tökéletesítését nagymértékben segíti az ibolyakék szín, amely a meditáció és az odaadás színe. Amíg a hat alsó csakra aktivizálásában mi is aktívan közreműködhettünk, a hetedik csakra esetében csak megnyílhatunk és az energiák szállítóivá válhatunk. A hetedik csakra kiteljesedésével a többi csakrában az utolsó gátak is feloldódnak és energiáik a legmagasabb frekvenciákon sugároznak. Minden egyes csakra az isteni lét egy meghatározott síkját tükrözi vissza és ezáltal a rendelkezésére álló legmagasabb erőt juttatja kifejezésre. A korona-csakra akkor végezte be tökéletesen feladatát, amikor a kozmikus energiákat magához vette. Ezek után már csak kifelé sugározza azokat. A “virágkehely” kikerekedik és a fej körül tiszta fényből álló koronát alkot.

Hangterápia
A zene formája: a korona-csakra zenéje a csend. A csendben lényünk éber marad és képes felfogni a teremtés egészében hallható isteni hangot, valamint a szeretet és a harmónia erejét, amely jelen van a teremtés minden megnyilvánulásában. De bármilyen más, a csend állapotát előhívó zene is pozitív hatással lehet a korona-csakrára.
Magánhangzó: a korona-csakrát a hangos “m” hang nyitja meg. Indiában ezt a hangot a magánhangzók közé sorolják. A hangskálán a “H” hangon kell kiénekelni. Olyan ez, mint a határok és rendszerek nélküli lét végtelen összefoglalása. Az osztatlan egységet, a tiszta, alaktalan és határtalan tudatot ábrázolja, amelyben azonban ott szunnyad az összes létező forma.
Mantra: OM

Színterápia
Az ibolyakék és a fehér szín segítik legjobban a korona-csakra megnyílását, kiterjedését. Az ibolyakék szín a szellem és a lélek átalakulását támogatja, megnyitja őket a spirituális dimenziók előtt. Feloldja a korlátokat, s elvezet bennünket a kozmikus egység élményéhez.
A fehér szín magában foglalja az összes létező színárnyalatot. Ez a szín egységbe rendezi az élet különböző síkjait s megnyitja lelkünket az isteni fénynek, a tudásnak és a gyógyulásnak.
Lótusz: a lótuszvirág Keleten mindig is a szépség és a spirituális tökéletesség szimbóluma volt. Gyökerei ugyan az iszapból nőnek ki, de virágai magasan kiemelkednek belőle. Ugyanígy a tökéletes ember is a hétköznapi világban él, de igazi lénye érintetlen marad, és Istennel egyesül. Fény és harmónia árad belőle, szeretetet és örömöt és tudást sugároz a világ felé. A lótuszvirág illata is ezt az üzenetet hordozza magában. Az érzékeny lelket az Istennel történő egyesülés útjára vezeti.

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997